2 sny A.

Data dodania : 2014-07-26

* W pierwszym śnie byłam w swojej łazience (więcej nie pamiętam). * W drugim spóźniłam się z Krnl. na lekcje angielskiego. Weszliśmy do sali, p.K. wyszła, a my mieliśmy zajęcia z mężczyznami zza granicy. Zajęłam miejsce, ktoś (nie pamiętam kto) poprosił mnie o pomoc w pracy domowej, ale jak się okazało ja sama jej nie miałam, Krnl. też nie. Następnie mieliśmy narysować jakąś osobę i na koniec nauczyciel mnie pochwalił.